Kependudukan Karangsari Karangsari

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 75
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 63
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 113
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 47
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 32
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 107
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 111
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 101
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 112
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 89
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 55
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 87
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 73
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 68
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 64
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 63
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 56
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 115
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 56
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 47
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 116
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 95
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 102
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 82
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 101
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 83
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 67
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 83
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 83
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 48
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 35